Bếp từ, hồng ngoại

- 42%
- 55%

701983

Bếp từ cảm ứng đa năng Coex CI-3308 (kèm lẩu)

Giá KM: 890.000₫ 1.990.000₫
- 49%
- 49%
- 49%
- 47%

701488

Bếp từ cảm ứng Coex CI-3306 (kèm nồi lẩu)

Giá KM: 1.290.000₫ 2.450.000₫
- 32%

701478

Bếp từ cảm ứng Coex CI-3365 (kèm lẩu)

Giá KM: 1.290.000₫ 1.890.000₫
- 41%

701480

Bếp từ cảm ứng Coex CI-3367 (kèm lẩu)

Giá KM: 1.390.000₫ 2.350.000₫
- 45%

701479

Bếp từ cảm ứng Coex CI-3366 (kèm lẩu)

Giá KM: 1.390.000₫ 2.530.000₫
- 41%

701982

Bếp từ cảm ứng đa năng Coex CI-3364 (kèm lẩu)

Giá KM: 990.000₫ 1.690.000₫
- 44%

701984

Bếp từ cảm ứng đa năng Coex CI-3307 (kèm lẩu)

Giá KM: 890.000₫ 1.590.000₫
- 40%

701487

Bếp từ cảm ứng Coex CI-3305 (kèm nồi lẩu)

Giá KM: 1.190.000₫ 1.990.000₫
- 48%
- 43%

703071

Bếp điện từ Coex CI-3301

Giá KM: 790.000₫ 1.390.000₫
- 44%

703072

Bếp điện từ Coex CI-3302

Giá KM: 750.000₫ 1.349.000₫
- 50%

707062

Bếp điện từ Coex CI-3304 1800W

Giá KM: 690.000₫ 1.390.000₫
- 40%

707063

Bếp điện từ Coex CI-3370 2000W

Giá KM: 950.000₫ 1.590.000₫
- 39%

707064

Bếp điện từ COEX CI-3371 2000W

Giá KM: 1.090.000₫ 1.790.000₫
- 39%
- 31%

Bộ lọc sản phẩm